Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

新版實用視聽華語(一) Thật dụng Hoa Ngữ tập I (Phiên bản nghe nhìn mới)

 

Bài 1: Bạn họ gì?

 

Bài 2: Chào buổi sáng, bạn khỏe không?

Bài 3: Tôi thích xem điện ảnh

Bài 4: Bút này bao nhiêu tiền 1 cây

Bài 5: Nhà tôi có 5 người

 

Bài 6: Tôi muốn mua 1 cái máy chụp hình mới

Bài 7: Bạn đọc tiếng Pháp nghe rất hay

Bài 8: Đây là máy tivi chúng tôi mới mua

Bài 9: Trường học của các bạn ở đâu?

Bài 10: Tôi đâ đi Nhật rồi

Bài 11: Bạn mấy giờ nghỉ tiết?

Bài 12: Tôi đã đi nước ngoài hơn 8 tháng

 

 
Ý kiến bạn đọc