dai-su-tinh-van

Bề ngoài, PQS là một sự cố gắng khôi phục lại nền kiến trúc cổ thẩm mỹ, tráng lệ nhằm giới thiệu cho mọi người một giáo lý nhiệm mầu của đức Phật. PQS là một tổ chức có đủ mọi thiết bị, kỹ thuật rất tinh vi, một trung tâm viễn thông với nhiều thiết bị tốt nhất, một hội trường gồm 2.200 chỗ ngồi dành cho các cuộc hội nghị Phật giáo quốc tế với các thiết bị nghe nhìn của mỗi chỗ ngồi được trang bị một cách hoàn hảo. PQS có thể xem là một tu viện Phật giáo đầu tiên trên thế giới có sự quản lý công việc bằng máy điện toán. Khách tham quan PQS đều được đài thọ ăn ở miễn phí và cảm thấy thoải mái như đang ở nhà. Người ta cho rằng PQS là tài sản quý báu của phương Đông.

Bài đã đăng:

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

為父母壽辰祈願文

 

慈悲偉大的佛陀!
今日欣逢我父親(母親)的壽辰,
請您接受弟子為我父母的祈願。
慈悲偉大的佛陀!
我的父母年長了,他們為了家庭,為了子女,
數十年來的付出,卻從未要求回報。
今日我要把孝心,奉獻給我的父母。
請求佛陀您的證盟加持,
我願以我的生命,我願以我所有的一切,
獻給我的父母,
讓他們健康長壽,讓他們歡喜自在。
慈悲偉大的佛陀!
我要在您的座前,
向我的父母告白我的心情:
我最敬愛的父母啊!
是您們的血乳,賜給我色身;
是您們的愛心,孕育我成長;
是您們的辛勞,換來我所有;
是您們的鼓勵,陪伴我一生。
我最敬愛的父母啊!
請原諒我當初的無知任性,帶給您們傷心痛苦;
請原諒我當初的蠻橫叛逆,帶給您們牽掛失望。
我最敬愛的父母啊!
感謝您們的愛心與忍耐,讓我今日才懂得感恩回饋;
感謝您們的呵護與寬諒,讓我今日才懂得慈悲柔和;
感謝您們的包容與教導,讓我今日才懂得明理守份;
感謝您們的尊重與體貼,讓我今日才懂得圓融平等。
慈悲偉大的佛陀!
父母之恩,天高地厚。
我要祈求您,佛陀!
加持我的父母,
遠離老病的恐懼,遠離災難的遭遇,
遠離人事的煩惱,遠離怨家的陷害。
我更祈求偉大的佛陀,
請您慈悲加被,
讓我有力量為人間奉獻,讓我有真誠為大眾服務,
我只想以此愚忱,回向給我父母--
能夠護持三寶,親近善友;
能夠深入佛法,受人愛戴;
能夠業障消除,身心和樂;
能夠福慧增上,吉祥安康。
佛陀!
容我再一次地祝福我的父母,
願在您的佛光加被之下,
無量壽,無量福。
慈悲偉大的佛陀!
請您接受我虔誠的祈願,
慈悲偉大的佛陀!
請您接受我虔誠的祈願。

 
Ý kiến bạn đọc