dai-su-tinh-van

Bề ngoài, PQS là một sự cố gắng khôi phục lại nền kiến trúc cổ thẩm mỹ, tráng lệ nhằm giới thiệu cho mọi người một giáo lý nhiệm mầu của đức Phật. PQS là một tổ chức có đủ mọi thiết bị, kỹ thuật rất tinh vi, một trung tâm viễn thông với nhiều thiết bị tốt nhất, một hội trường gồm 2.200 chỗ ngồi dành cho các cuộc hội nghị Phật giáo quốc tế với các thiết bị nghe nhìn của mỗi chỗ ngồi được trang bị một cách hoàn hảo. PQS có thể xem là một tu viện Phật giáo đầu tiên trên thế giới có sự quản lý công việc bằng máy điện toán. Khách tham quan PQS đều được đài thọ ăn ở miễn phí và cảm thấy thoải mái như đang ở nhà. Người ta cho rằng PQS là tài sản quý báu của phương Đông.

Bài đã đăng:

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

為父母親友祈願文

 

慈悲偉大的佛陀!

所謂:
「樹欲靜而風不止,子欲養而親不待。」
我的親人長輩,
有的已經世緣已了,有的依舊安然健在。
只是,我慚愧懺悔:
我對我的親人缺乏孝養,我對我的長輩很少回饋。
慈悲偉大的佛陀!
回想自從我哇哇出生之後,
父母生我育我,親人教我養我,
我只有受之於他們,卻很少給予報答。
我哭泣的時候,他們給我歡喜;
我失望的時候,他們給我鼓勵;
在衣食住行上,他們給我呵護;
當苦難挫折時,他們給我安慰。
他們,多少的慈顏愛語;
他們,多少的溫柔體貼;
我卻很少給予回報。
尤其我的父母,
諄諄教誨,茹苦含辛。
烏鴉還知反哺,羔羊尚且跪乳,
我對於父母的孝養,
難道都不如這些禽獸懂事?
佛陀!
您也曾經親自為父擔棺,您也曾經跋涉為母說法;
我忝為您的弟子,卻愧對您的教誨。
請您賜給我信心力量,
我願光耀過往的先人,我願引導在世的親族;
請您庇照我的父母親人,
讓他們能夠福壽康寧,讓他們能夠平安自在。
假如我擁有榮耀,希望能和他們分享;
假如我擁有富足,希望他們也不匱乏。
祈求您,
讓我擁有的一些歲月,能為我的親人奉獻;
讓我心中的一點微忱,能獲得尊長的認可。
慈悲偉大的佛陀!
古德遇滴水之恩,尚且湧泉以報,
何況我在世間上的擁有,是來自父母親友。
所以,我更祈求您,
讓我能分擔尊親師長的憂勞,
讓我能代受至親好友的苦難。
慈悲偉大的佛陀!
請您滿足弟子的一片愚誠,
請您滿足弟子的一片愚誠。

 
Ý kiến bạn đọc