• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Việt Nam Phật Tâm Ca

 

Sáng tác: Diệu Thiện – Cù Lệ Duyên
Thể hiện: Hợp xướng
Lĩnh xướng: Tuấn Anh – Tân Phương

 

 
Ý kiến bạn đọc