Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Trúc Biếc Hoa Vàng – Sáng Tác: Cù Lệ Duyên – Biểu diễn: Ngọc Anh

 

 
Ý kiến bạn đọc