• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Tri Âm – Sáng tác: Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện

 

Sáng tác: Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện
Thể hiện: PT. Phúc Minh – Lê Anh Dũng

 
Ý kiến bạn đọc