• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Tiếng Chuông Trên Đảo Trường Sa – Nhạc: Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện

 

Tiếng Chuông Trên Đảo Trường Sa

Lời: Thượng Tọa Thích Minh Hiền
Nhạc:  Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện
Thể hiện: Phúc Tiệp – Duyên Huyền và tốp ca nam nữ

 
Ý kiến bạn đọc