Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Thầy Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma.

 

 

 
Ý kiến bạn đọc