Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Ngàn năm sen mãi nở hoa – Sáng tác: Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện

 

 

 
Ý kiến bạn đọc