• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Hương Sen Màu Nhiệm

 

Phỏng thơ Thượng Tọa Thích Minh Hiền
Nhạc: Diệu Thiện – Cù Lệ Duyên
Thể hiện: Tốp ca nam nữ
Lĩnh xướng: Nguyên Như – Duyên Huyền
(Truyền hình VTC thực hiện)

 

 

 

Hoa sen sắc hương màu nhiệm
Ngàn xưa có từ thuở nào
Dệt nên sắc màu bạch ngọc
Đài kết ánh vàng trăng sao.
Từ nơi nước đục bùn lầy
Mà hương sắc nghiêng mây trời
Phải chi có ai để rơi ngàn ánh sao nơi trần gian.
Hoa sen sắc hương màu nhiệm
Ngàn xưa có từ thuở nào
Dệt nên sắc màu bạch ngọc
Đài kết ánh vàng trăng sao.
Từ nơi nước đục bùn lầy
Mà hương sắc nghiêng mây trời
Phải chi có ai để rơi ngàn ánh sao nơi trần gian.
Nhìn sen dáng dịu hiền
Tuệ hương ngát trăm miền
Giải thoát hết ưu phiền
Đài kết ánh đạo thuyền.
Từ quang sáng đất trời
Màu nhiệm mãi muôn đời
Tự tại cùng tháng năm
Kết lời Kinh Hoa Sen.
Nhìn sen dáng dịu hiền
Tuệ hương ngát trăm miền
Giải thoát hết ưu phiền
Đài kết ánh đạo thuyền.
Từ quang sáng đất trời
Màu nhiệm mãi muôn đời
Tự tại cùng tháng năm
Kết lời Kinh Hoa Sen.
“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Ba ngàn thế giới đón chào Như Lai”
Đất trời chuyển rung sáng chân trời mới
Bậc Tuệ Giác giáng trần
Hương sen Giải Thoát.
Xóa tan lầm mê
Sáng soi đời con
Một màu ánh dương
Sáng bừng trời muôn phương.
“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Ba ngàn thế giới đón chào Như Lai”
Đất trời chuyển rung sáng chân trời mới
Bậc Tuệ Giác giáng trần
Hương sen Giải Thoát.
Xóa tan lầm mê
Sáng soi đời con
Một màu ánh dương
Sáng bừng trời muôn phương.
Một màu ánh dương
Sáng bừng trời muôn phương.

 
Ý kiến bạn đọc