• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Đóa Hoa Dâng Người – Sáng tác: Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện

 

Sáng tác: Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện
Thể hiện: PT. Tâm Như – Tân Phương

 
Ý kiến bạn đọc