Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Đại Lễ Lạc Thành Giai Đoạn I Và Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Cổ Am

 

Video: Đại Lễ Lạc Thành Giai Đoạn I Và Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Cổ Am ( ngày 18/12/2016)

 

 
Ý kiến bạn đọc