• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Về Bến Chân Như – Sáng tác: Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện

 

Lời thơ: Thượng Tọa Thích Minh Hiền
Nhạc:  Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện
Thể hiện: Tâm Đức – Thanh Quý

 

 

 
Ý kiến bạn đọc