Đừng Để Việc Nhỏ Làm Lỡ Việc Lớn

Lão thiền sư nói tiếp: “Nếu cuộc đời của con giống như cái bát, khi trong đó chứa toàn là gạo, tức là trong đầu con chỉ nghĩ đến những chuyện nhỏ bé, vậy thì làm sao có thể bỏ những thứ lớn lao vào trong được!”

 


Thơ: Quay Về

Trải qua bao hoạn nạn, Nhiệp chướng quá sâu dày. Đi qua rồi để lại, Cứ thế mãi vòng quay. Tâm mê theo lối cũ, Bám chặt đã lâu ngày. Gập ghềnh nhiều chướng ngại, Tinh tấn nguyện đổi thay.