Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Từ

 

Từ muôn trùng nước mắt
Bóng mặt trời vẫn soi
Từ muôn trùng đau khổ
Trăng vẫn đổ sau đồi.

Cuộc sống như sóng gợn
Lăn tăn trên mặt hồ
Yêu ghét tựa nấm mồ
Chôn cuộc đời sinh tử.

Làm tăng thân pháp lữ
Là bến đổ nẻo về
Là dứt hết ê chề
Của luân hồi đày đọa.

Tọa thiền và hành pháp
Là thắp sáng đèn Tâm
Là mô phạm Tòng Lâm
Là bóng râm sinh chúng.

Là nhân thiên chung khúc
Hoan hỷ chứng đạo ca
Là ưu đàm trỗ hoa
Là Phật Đà tại thế.

Tâm Quang Hạnh

 
Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chủ đề