pb

Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa XII, được tôn sùng là hiện thân của Đức Phật Quan Âm, đã chứng tỏ năng lực tâm linh siêu việt ngay từ thủa nhỏ và khởi xướng nhiều công trình nhân đạo được quốc tế công nhận.

Bài đã đăng:

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

TPHCM: Pháp hội quán đỉnh cộng đồng tại chùa Từ Quang

 

Minh Trực

Ngày 22/4/2014, Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn truyền thừa đã cử hành Đại Pháp hội quán đỉnh cộng đồng tại chùa Từ Quang (H. Bình Chánh, TP.HCM) với sự tham dự của hàng ngàn phật tử từ khắp nơi tụ về.

Quang lâm buổi lễ có sự hiện diện của chư Tăng trụ xứ tại đạo tràng Từ Quang, chư Tăng – Ni trụ xứ trong và ngoài huyện Bình Chánh cùng hàng ngàn phật tử khắp nơi cũng về tham dự buổi lễ cầu nguyện.

Buổi sáng, Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn truyền thừa Drukpa cùng Chư tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử đã tổ chức lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Sau các nghi thức của Phật giáo Kim Cương thừa là nghi lễ phóng sanh, hàng ngàn chú chim sẻ đã được thả ra và chúng đã được tự do bay lượn, được trở về với thiên nhiên.

Đức Nhiếp Chính Vương đã dành nhiều thời gian trò chuyện với Chư tôn đức, tăng ni, phật tử về tình yêu thương, quan niệm nhân quả, luân hồi của nhà Phật, sự bình đẳng giữa muôn loài và vạn vật trong vũ trụ. Qua đó chỉ ra cội gốc của thiên tai, thảm họa mà con người phải gánh chịu.

Buổi chiều cùng ngày, Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche cùng với Tăng đoàn truyền thừa Drukpa đã tổ chức Pháp hội quán đỉnh cộng đồng Đức Liên Hoa Sanh cho các phật tử có mặt tại Pháp Hội. Sau khi thực hiện xong nghi lễ quán đỉnh, Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche đã đi tới tận chỗ ngồi của nhiều phật tử dự lễ để làm nghi thức gia trì trong hàng giờ đồng hồ.

Pháp hội đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức tăng ni cùng hàng ngàn phật tử có mặt tại Pháp hội.

Xin giới thiệu hình ảnh tại Pháp hội:

Lễ cúng dường Hỏa tịnh theo Kim cương thừa

Nhiếp chính vương Thuksey Rinpoche cử hành lễ quán đỉnh

Theo PTVN

 
Ý kiến bạn đọc