Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

TP.HCM: Chùa Phước Huệ tạo công đức lành tại các Trường hạ

 

Ngày 2/8 nhằm ngày 18/6 ÂL. Chúng Phật tử Đạo tràng chùa Phước Huệ quận Bình Tân đã tổ chức chuyến đi Cúng dường các trường hạ trong TP.HCM.

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo hơn 2600 năm qua. Trong 3 tháng ấy, Tăng chúng, Ni chúng tập hợp tại một ngôi chùa chỉ định để chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp, xây dựng tinh thần lục hòa cộng trụ.

Trên tinh thần gieo trồng phước duyên trong mùa An cư Kiết hạ, vì ý thức trách nhiệm đối với đạo Pháp, vì cảm mến đức độ của Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức tăng, ni lo tu học trong ba tháng. Đạo tràng chùa Phước Huệ quận Bình Tân, dưới sự dẫn dắt của Đại đức trụ trì Thích Minh Lộc đã tổ chức chuyến thiện nguyện Cúng Dường Trường Hạ, trên cơ sở bởi sự phát tâm đóng góp tịnh tài và tịnh vật ít ỏi, nhưng đó là tất cả tấm lòng của Phật tử xa gần hướng về chư đại đức Tăng, Ni, ngõ hầu gieo chút duyên lành với Tam bảo đời này đời sau, tạo chút ít công đức làm tư lương trên con đường hành thiện, hồi hướng công đức cho cho người thân hiện tiền và cửu huyền thất tổ quá cố siêu sinh cõi Phật.

Trong ngày hôm nay, Đạo tràng chùa Phước Huệ đã ghé thăm cúng dường các chùa và trường hạ như: Từ Tân, Phổ Quang, Pháp viện Minh Đăng Quang, Thiên Trúc, Long Hoa Cổ Tự, Giác Huệ, Trúc Lâm, Ni: Pháp Võ, Phước Hòa…, với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Ngoài ra được biết, đây hoạt động mà chùa Phước Huệ đã duy trình hơn 15 năm qua. Năm nay, Chùa đã đi cúng gần 40 Trường hạ và Chùa tại các tỉnh Long An, Tuyền Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp và TP.HCM.

Xin giới thiệu hình ảnh của chuyến đi:

Chùa Từ Tân Q.Tân Bình

Chùa Phổ Quang Q.Tân Bình

Pháp Viện Minh Đăng Quang Q.2

Long Hoa Cổ Tự Q.7

Chùa Pháp Võ H.Nhà Bè

Chùa Thiên Trúc Q.7

HT. Lãng Huỳnh sách tấn tu học

Chùa Giác Huệ Q.7

HT.Thích Viên Giác sách tấn tu học

Chùa Phước Hòa Q.3

NS.Viên Nhã cảm tạ

BTV TP.HCM/theo phattuvietnam.net

 
Ý kiến bạn đọc