Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

THIỆP MỜI ĐẠI LỄ VU LAN VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN TỬ VONG DO TNGT

 

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý quan khách cùng chư vị Phật tử!
Năm nay Phật tử chùa Cổ Am, phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại lễ Vu Lan – Tưởng niệm, tụng kinh bái sám, nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật độ trì cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời kiếp quá vãng, nương nhờ công đức này, vãng sinh về cõi an lành. Đặc biệt cầu nguyện cho các hương linh bị tai nạn giao thông được siêu thoát.
Nay, chùa Cổ Am trân trọng kính mời: quý Phật tử mười phương
Về chùa Cổ Am dự lễ tỏ lòng tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục đối với Cha Mẹ và cầu siêu cho các hương linh siêu thoát.
Đại lễ cử hành 6 ngày đêm, từ ngày 14~19 tháng 7 năm Đinh Dậu, tức ngày 4~9 tháng 9 năm 2017.
Trân trọng kính mời.
Cổ Am ngày 15 tháng 8 năm 2017
Trụ trì chùa Cổ Am
Thượng toạ Thích Hạnh Bình

20776700_1421715231252760_1476028163942364984_o

Chương Trình: Đại Lễ Vu Lan Chùa Cổ Am
Ngày 14~19 tháng 7 năm Đinh Dậu
Thứ 2 ngày 14
9h00~10h30: đọc kinh Địa Tạng và Vu Lan
10h30~11h30: lễ thượng cúng
14h-16h Tụng kinh Địa Tạng
16h-16h30 Cúng thí thực
19h-21h30 lễ sám hối
Thứ 3 ngày 15
9h00~10h30: đọc kinh Địa Tạng và Vu Lan
10h30~11h30: lễ thượng cúng
14h-16h Tụng kinh Địa Tạng
16h-16h30 Cúng thí thực
19h-21h30 tụng kinh Vu Lan
Thứ 4 ngày 16
8h -10h Tụng kinh Địa Tạng
10h-11h30 lễ thượng cúng
14h-16h tụng kinh Địa Tạng
16h-16h30 cúng thí thực
19h-20h30 tụng kinh A DI Đà, niệm Phật, giảng pháp, hồi hướng
Thứ 5 ngày 17: nội dung như ngày 16
Thứ 6 ngày 18:
8h-10h30: tụng Kinh Địa Tạng (trọn bộ)
10h30-11h30: lễ thượng cúng
14h-17h: tụng Kinh A Di Đà, niện Phật, khai thị hương linh, tuyên sớ, hồi hướng,
19h00-21h00 TT Trụ trì Thích Hạnh Bình thuyết pháp: Ý NGHĨA NGÀY BÁO HIẾU VU LAN
Thứ 7 ngày 19 tháng 7 năm Đinh Dậu (Ngày 9 tháng 9 năm 2017)
5h00 Tụng Kinh Di Đà và lễ Hồng danh chư Phật
6h30 Dùng cơm sáng
7h30 Cung đón chư Tăng và quý quan khách Phật tử quang lâm
9h00~11h00: chương trình chính thức
– Tuyên bố lý do
– Giới thiệu đại biểu
– Dâng hoa cúng Phật
– Lễ cài hoa hồng
– Diễn văn khai mạc ban tổ chức
– Phim tài liệu: “Nỗi đau không của riêng ai”
– Đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT của UBATGTQG
– Phút tưởng niệm nạn nhân
– Đạo từ của Hòa thượng chứng minh
– Trao quà cho gia đình nạn nhân
– Tụng kinh Vu Lan cầu nguyện
– Hồi hướng
– Cảm tạ
11h30 Lễ cúng dường trai Tăng
12h00 Quý quan khách và Phật tử thụ trai
13h30 Đại lễ quy y Tam bảo
14h30 Đăng đàn chẩn tế
19h00 Văn nghệ thắp nến tri ân

 
Ý kiến bạn đọc