Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Thiền sư Wu Bong viên tịch

 

     Thiền sư Wu Bong (ảnh) thuộc Thiền phái Quán Âm đã viên tịch tại Paris do một cơn đau tim vào ngày 17-4-2013, trụ thế 62 năm.

HT.Wu Bong, một Soen Sa Nim (thiền sư), là lãnh đạo của Thiền phái Quán Âm châu Âu và là học trò của Thiền sư Seung Sahn.

1

Ngài là học trò người Mỹ đầu tiên của Thiền sư Seung Sahn Sunim, trước đó đã từng tu học với Shunryu Suzuki tại Trung tâm Thiền San Francisco cũng như đã từng tham vấn với ngài Tarthang Tulku.

Ngài đã giúp Thiền sư Seung Sahn trong việc xây dựng Thiền phái Quán Âm ở Ba Lan vào năm 1978. Ngài đã tốt nghiệp Đại học Brown chuyên ngành toán học và từng đoạt đệ tứ đẳng huyền đai môn kiếm thuật Shim Gum Do của Hàn Quốc.

Vào năm 1993, Soen Sa Nim đắc pháp và trở thành vị tổ thứ 79 trong dòng truyền thừa của mình.

Từ năm 2010 HT.Wu Bong đã dành thời gian cho việc tu hành ở Hàn Quốc và đảm trách nhiệm vụ là người lãnh đạo Thiền phái Quán Âm chi nhánh châu Âu.

___oOo___

Văn Công Hưng (Theo BTN)

 
Ý kiến bạn đọc