Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Thể dạng trung gian giữa cái chết và sự sinh

 

 
Ý kiến bạn đọc