Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Thầy là niềm tin

 

Thầy con với nụ cười ánh mắt, đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phập cùng khắp. Thầy chia sẻ những cảnh đời lầm than.

Thầy con trí tuệ sáng láng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống chánh niệm tỉnh giác, thường hoan hỷ nở nụ cười lạc an.

Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quyên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quả hành trì nhiều hơn. Thầy thật cao quý sáng ngời chân lý.

Cho con vững bước trên cơn hiểm nguy. Cho con thêm sức dứt tham hận si. Cho con trí thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí, sáng đường con đi.

Đời con quyết nương tựa chánh pháp. Dù gian khó vẫn bền lòng tiến tu, để đền đáp ơn nghĩa ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đâu.

 
Ý kiến bạn đọc