• Giới thiệu Kinh sách điện tử Phật giáo – VNBET

    Trong những năm gần đây, với sự nỗ lực không ngừng của quý Thầy cô và Phật tử, chúng ta đã xây dựng được một số trang web điện tử hiện đại, đảm bảo chất lượng về nội dung và lưu trữ một lượng Kinh sách Phật giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị Phật tử và đại chúng gần xa muốn tìm hiểu và học tập theo chánh pháp, phát huy trí tuệ, nuôi dưỡng tâm từ.