• Đọc kinh, sám hối có linh nghiệm hay không?

  Sám hối không có nghĩa là hết tội nhưng nó có mãnh lực làm cho tâm mình thanh thản, nhẹ nhàng vì vậy nó giúp ngăn hay chận bớt những ác nghiệp mà mình đã tạo ra. Thí dụ trường hợp vua A Xà Thế, khi sám hối việc cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để giết cha mình, thì tâm cứ bức rức ăn năn khiến ông không chợp mắt được, nhưng sau khi ông đã thực hành sám hối, thì ông ngủ được yên. Điều này có nghĩa là năng lực sám hối đã giúp an tâm của ông và đồng thời ngăn chận bớt những mãnh lực của ác nghiệp.

 • Tội lỗi – Hình phạt – Sám hối

  Tội từ tâm khởi, đem tâm Sám Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều Không Ấy mới thật là Chân Sám Hối.

 • Sám hối – ca sỹ Phương Dung

  Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp, Vì do vô thỉ, tham, sân, si. Từ thân, miệng, ý mà sinh ra. Hết thảy con nay xin sám hối, Hết thảy tội căn và nghiệp chướng, Con xin sám hối, chí tâm khấn nguyện:

 • Ba cũng cõng nắng cõng mưa

  Người ta thường nói: Ba gần con gái, mẹ gần con trai. Điều này cũng đúng với tôi. Nhưng một ngày khi xa cả ba, cả mẹ, tôi chợt nhận ra rằng mình cũng gần ba, như gần mẹ; có khác chăng là tôi chưa từng cầm lấy tay ba, ôm ba vào lòng như cách tôi cầm tay mẹ và ôm mẹ vào lòng...

 • Sám hối tuổi thơ

  Chiều hôm qua, mình vừa đạp con cuốn chiếu chết. Thấy nó cong mình cựa quậy một cách đau đớn mà mình xót xa, cảm giác như mình đang quằn quại trong cơn đau vậy. Mới học bài xong, đang đi về chỗ dạy thêm...

 • Sám hối tuổi thơ

  Chiều hôm qua, mình vừa đạp con cuốn chiếu chết. Thấy nó cong mình cựa quậy một cách đau đớn mà mình xót xa, cảm giác như mình đang quằn quại trong cơn đau vậy. Mới học bài xong, đang đi về chỗ dạy thêm, không ngờ đột nhiên nghe dưới chân có cảm giác khác lạ so với cảm giác đôi dép vẫn đi trên đường nhựa ngày nào. Cùng lúc đó mình nghe cái bộp rất giòn. Quay lại nhìn thì thấy con cuốn chiếu đang quằn quại. Thiệt đau lòng!

 • Sám hối

  Chúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy: "Phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi".