• Kinh Pháp Hoa (Phương Dung Hải ngoại)

  Đêm tụng kinh Pháp Hoa Thấy ta và ngân hà

 • Đêm tụng kinh Pháp Hoa – Ca sỹ Phương Dung

  Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh hà, địa cầu vừa tỉnh thức lòng đớn bóng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bao tham hiền chói lọa, khắp trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà, lòng dạt dào hạnh phúc, rực ánh sáng Như Lai. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không gian khi xuất người, biết Người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

 • Luân hồi sanh tử

  Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó. Đi tu! Đi tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Nghe nói vậy. Làm như tu thì không còn sanh tử nữa, không còn luân hồi nữa, tu thì sống đời đời kiếp kiếp vậy! Nhưng… không còn sanh tử, không còn luân hồi nữa, sống đời đời kiếp kiếp thì… chán chết! Không luân hồi sanh tử nữa thì mọi thứ khựng lại. Trái đất chẳng buồn quay. Chẳng còn xuân hạ thu đông. Chẳng sáng trưa chiều tối. Chẳng vô thường. Chẳng đổi thay.

 • Đêm tụng Kinh Pháp Hoa – Ca sĩ Phương Thanh

  Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh hà, địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bỏng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bao tham hiền chói lòa, khắp trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà, lòng dạt dào hạnh phúc, rực ánh sáng Như Lai. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không giám khinh xuất người, biết Người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta.