• Mẹ! Con đã về – Mỹ Dung

    Một sáng sớm, trở về quê hương, Về trong câu hát âm vang đất trời Ru hời ru, cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi Một con kênh, một bờ ao xanh, Hàng tre lưu luyến, từng chiều hai đứa Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn.