• Kinh Phật: Lòng Ham Muốn Dẫn Đến Đau Khổ

    Sự khổ đau nào mà sắc là nguyên nhân? ở đây là thấy được tuổi tác của nữ nhân, khi người già tuổi lớn, ở tuổi tám mươi hoặc chín mươi tuổi, một trăm tuổi, hoặc là một trăm hai mươi, đầu bạc răng rụng, mặt nhăn da xệ, thân nặng khí suy, chống gậy lê bước, ốm o mệt mỏi, bước đi khổ sở, thân thể bại hoại…Tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào khi chẳng còn gì đoan trang xinh đẹp, khi nhan sắc đến lúc đã như thế? Chư Tỳ kheo đáp: đúng vậy, thưa Thế tôn, đây là sự khổ não của sắc.

  • Thư viết cho em

    Gửi em tôi… Hồng trần muôn sự phù vân. An nhiên, tự tại một chân tâm này. Thảnh thơi và vững chãi trong mỗi bước chân… An lạc trong từng hơi thở… Chị đã gặp em chính tại nơi này…