• Bảy Kỳ Quan Phật Giáo (Seven Wonders of the Buddhist World) BBC

    Bảy Kỳ Quan Phật Giáo Trên Thế Giới do BBC thực hiện, có phụ đề tiếng Việt, ý nghĩa sâu sắc. Phim do Sử gia Bettany Hughes trực tiếp thăm viếng 7 Kỳ Quan: 1. Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ 2. Bảo tháp Boudhanath, Kathmandu, Nepal 3. Chùa Răng (Temple of the Tooth), Kandy, Tích Lan 4. Wat Pho Temple, Bangkok, Thái Lan 5. Angkor Wat, Campuchia 6. Giant Buddha, Po Lin, Hồng Kông 7. Hsi Lai Temple, Los Angeles, Hoa Kỳ