Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Scotland: Tân Trang Tượng La Hán Của Bảo Tàng Burrell

 

PBO – Bức tượng La Hán Phật giáo có niên đại khoảng năm 1484 thuộc Bộ sưu tập Burrell sẽ được di dời khỏi bảo tàng như một phần của chương trình tân trang cho bức tượng.

Aug-17-B17-H01

(Ảnh: Robert Perry)

Các nhà kỹ thuật nghệ thuật của Bảo tàng Burrell, Anthony Madden và Philip Douglas, cùng với nhiều chuyên gia nghệ thuật đến từ Constantine sẽ di chuyển bức tượng La Hán khỏi vị trí ngày thường của nó đến một bệ gỗ khác.

Từ “La Hán” (Luohan) trong tiếng Trung có nguồn gốc từ chữ Sanskrit “Arhat” chỉ “người xứng đáng”. Theo truyền thống, 16 vị La Hán chính là những đồ đệ thân tín của Đức Phật – Ngài đã yêu cầu họ tiếp tục sống trên thế gian để giúp chúng sinh khai mở tâm trí, đốn ngộ.

Dân Nguyễn

(Dịch từ The National)

 
Ý kiến bạn đọc