Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Sám hối – ca sỹ Phương Dung

 

Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp,
Vì do vô thỉ, tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra.
Hết thảy con nay xin sám hối,

Hết thảy tội căn và nghiệp chướng,
Con xin sám hối, chí tâm khấn nguyện:

Đệ tử, khấn nguyện Đức Phật Thích Ca,
Khấn nguyện, chư Phật chứng minh
cho tấm lòng, con sám hối.

Từ hôm nay cho, đến ngày mai,
và mãi mãi, cho đến đời sau.
Không bao giờ,
Không bao giờ,

Không bao giờ,
Con tạo lỗi lầm

Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 
Ý kiến bạn đọc