Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Avalokitesvara Bodhisattva 01 (Quán Âm Bồ Tát)

 

 
Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chủ đề