• duc-phat-thich-ca  

  Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạo. Chúng tôi nhận thấy người sau đặt nặng ngày Phật đản sanh hơn ngày Phật thành đạo. Ngày Phật đản sanh tất cả chùa chiền đều tổ chức huy hoàng, còn ngày Phật thành đạothì im lặng đơn sơ.

 • Jan-18-B15-H01  

  PBO - Để tạo ra tư duy triết học và khoa học Phật giáo cổ điển trên bản chất của hiện thực mà con người hiện đại có thể tiếp thu được, Đạt Lai Lạt Ma XIV, người được xem là một hình mẫu đối thoại của tôn giáo và khoa học - một thành phần cốt yếu cho tương lai của nhân loại - đã trình bày chủ đề nói trên trong một cuốn sách gồm năm tập.

 • Jan-18-B02-H01  

  PBO - Trong những ngày đầu của Phật giáo, Đức Phật được miêu tả bằng một biểu tượng: một dấu chân hoặc một bánh xe hoặc một chiếc bình hoặc một cái cây.

 • Nov-17-B11-H01  

  PBO - Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo của Hong Kong đã chỉ ra những ảnh hưởng tích cực của việc tụng kinh trong trị liệu tâm lý.LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO

Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạo. Chúng tôi nhận thấy người sau đặt nặng ngày Phật đản sanh hơn ngày Phật thành đạo. Ngày Phật đản sanh tất cả chùa chiền đều tổ chức huy hoàng, còn ngày Phật thành đạothì im lặng đơn sơ.

 


Tư tưởng Phật giáo (3)

Mời quý vị cùng đọc và tìm hiểu về tư tưởng Phật giáo một cách ngắn gọn nhưng nội dung cũng rất phong phú, giúp người đọc nắm bắt, hiểu rõ về Phật giáo hơn.