Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Phật Giáo Đại Thừa

 

PBO – Phật giáo Đại thừa (Mahayana) xuất hiện vào thế kỉ thứ nhất công nguyên như một cách giải thích dễ tiếp cận hơn về Phật giáo. Đại thừa là con đường dành cho tất cả mọi người từ mọi nẻo đường đời, không chỉ là những nhà sư mà còn dành cho những người tu khổ hạnh.

jan-17-b06-h01

Phật giáo Đại thừa là loại hình chủ đạo của Phật giáo ở Bắc Á và vùng Viễn Đông, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng và Mông Cổ, và do vậy, đôi khi Phật giáo Đại thừa còn được gọi là Phật giáo Bắc tông. Phật tử Đại thừa xem Kinh điển Pali là kinh điển linh thiêng như các  tín đồ Nguyên thủy (Theravada) nhưng họ cũng chấp nhận nhiều kinh điển khác, tức các Sutra, những kinh điển được viết về sau bằng tiếng Sanskrit.

Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa khác nhau trong quan điểm về mục đích tối hậu của đời sống và phương cách để đạt được mục đích này. Phật tử Nguyên thủy cố gắng để trở thành các A La Hán – những vị thánh toàn bích đã đạt được giác ngộ và niết bàn. Làm được điều này chỉ có các tăng ni, những người dâng hiến cả cuộc đời cho nhiệm vụ tối thượng này còn thành quả tốt nhất mà những tín đồ bình thường có thể mong chờ là được tái sinh trong đời sống tu viện.

Mặt khác, Phật tử Đại thừa không những hy vọng trở thành các A La Hán mà còn trở thành các Bồ Tát – những người đã đạt được giác ngộ nhưng đại lượng trì hoãn đến niết bàn để giúp đỡ những người khác cũng đạt đến niết bàn như mình, như Đức Phật đã làm. Phật tử Đại thừa được dạy rằng giác ngộ có thể đạt được trong cả cuộc đời và ngay cả một tín đồ bình thường cũng có thể đạt được.

Các nhánh khác nhau trong truyền thống Đại thừa như Thiền (Zen), Nhật Liên (Nichiren) và Tịnh Độ (Pure Land) đưa ra những cách khác nhau để đạt được mục tiêu này nhưng mọi trường phái này đều thống nhất rằng niết bàn có thể đạt được trong cả cuộc đời của bất cứ ai – những người đặt cái tâm (và đôi khi là cơ thể) mình cho mục đích này.

Hình thức Đại thừa của Phật giáo có xu hướng tôn giáo trong tự nhiên hơn so với Phật giáo Nguyên thủy. Phật giáo Đại thừa chứa đựng sự tôn kính thiên giới, các vị Phật và Bồ Tát, các nghi lễ, nghi thức tôn giáo, nghi lễ siêu nhiên và sử dụng biểu tượng, hình ảnh và nhiều vật thể linh thiêng khác.

Dân Nguyễn

(Dịch từ Religion Facts)

 
Ý kiến bạn đọc