logo-phapbao.org

Không thể nào tìm thấy được hạnh phúc nếu chúng ta không nhìn vào hiện thực mà chỉ biết đuổi theo ảo giác. Hiện thực không tốt đẹp cũng chẳng xấu xa gì cả. Vạn vật là như thế, không thể nào đúng với ý mình mong muốn là phải như thế. Quán thấy và chấp nhận điều ấy chính là một trong những chiếc chìa khoá mang lại hạnh phúc. - Đức Đạt Lai Lạt Ma

Bài đã đăng:

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa (1)

 

3-tuyen-hoa-phapbao.org

 Người ta không thành Phật là bởi vì cứ dụng công nơi ngoài miệng

(nói mà không tu, không thực hành).

4-tuyenhoa1

Nếu bạn cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài thì bạn vẫn còn khổ.

Nếu bạn đã hết khổ thì bạn nhìn ai cũng thấy họ là Phật.

tuyen-hoa-1-phapbao.org

Một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tạo công đức.

2.tuyen-hoa-phapbao.org

Ðừng nên đem ánh sáng chiếu rọi bên ngoài.

Lúc nào cũng phải biết xoay ánh sáng lại rọi lòng mình.

Chiếu soi xem mình là súc vật? là quỷ? là gì?

7.tuyen-hoa-phapbao.org

Thế nào là đạo đức? Tức là lấy sự lợi lạc của chúng sinh làm chủ,

lấy sự không cản trở người khác làm tông chỉ. Ðạo đức cũng có nghĩa là

trong lòng mình tràn ngập lòng nhân từ, nghĩa khí, lễ độ, trí huệ và thành tín.

8.tuyen-hoa-phapbao.org

Vì sao mình không tương ưng với đạo? Vì tâm cuồng chưa ngừng. (tâm cuồng là tâm đầy vọng tưởng).

9.phapbao.org

Việc tốt là do tâm khởi đầu. Việc xấu cũng từ tâm khởi đầu.

10.phapbao.org

Tu hành pháp Phật tức là: Ðừng làm việc ác, làm toàn việc thiện.

11.phapbao.org

Người tu nếu không có tiền bạc gì cả thì mới tu hành được.

Một khi có tiền thì tuyệt đối chẳng thể tu hành đặng. Ðó là điều tôi dám bảo chứng.

12.phapbao.org

Trong chùa, nơi đạo tràng, việc xấu xa nhất là ta chẳng chịu tu hành.

Ai chẳng tu hành thì tương lai đều phải đọa lạc.

Thực hiện: Ban Biên Tập Pháp Bảo

 
Ý kiến bạn đọc