• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Ngôi chùa Pháp Bảo

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

            Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni!

            Kính thưa quý vị Phật tử và chư thiện hữu tri thức, cùng tất cả độc giả!

      Hình ảnh đầu tiên của phapbao.org là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiếp đến là mái chùa che chở hồn dân tộc và biểu tượng pháp luân thường chuyển ở vườn Lộc Uyển, ở giữa là tượng Bồ tát Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt đem trí tuệ từ bi vào đời.

      Qua đó hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi chùa toàn diện, có Tam bảo tồn tại có giáo pháp viên mãn, và chúng ta được thấm nhuần trong niềm an lạc thanh lương này.

       Vì mục đích khế lý khế cơ tùy duyên bất biến, nên chúng ta cùng nhau xây dựng phapbao.org mang pháp thân của Như Lai, đi vào hệ thống pháp giới trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm, ảnh hiện trước mắt của chúng ta mỗi khi trở về chùa Pháp Bảo, sau những ngày giờ phục vụ xã hội, được hòa quyện tâm hồn vào trong giáo pháp, được nghe pháp âm và chiêm ngưỡng Ứng Hóa Thân của chư Phật Bồ Tát v.v…

       Những lời Kinh tiếng Kệ, câu pháp ngữ nhẹ nhàng, chính là sợi dây kết nối tất cả mọi người chúng ta lại với nhau từ mọi miền trên trái đất này, thấm đượm trong niềm an lạc. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày chúng ta hoàn thiện hạnh nguyện, từng bước chân đến dần bến bờ hạnh phúc tuyệt đối.

       Với mục đích như vậy, phapbao.org luôn mong đợi những bài viết hay từ những tinh hoa trí tuệ và lòng từ rộng lớn của quý vị để ngôi chùa được thập phần viên mãn.

慈悲喜捨遍法界惜福结缘利人天禪定戒行平等忍慚愧感恩大願心佛光山 

May compassion, loving-kindness, joy, and equanimity pervade the universe.

May all beings benefit from our blessings and friendship.

May our ethical practice of Chan and Pure Land help us achieve universal tolerance.

May we undertake the great Mahayana vows in humility and gratitude.

 

Từ bi hỷ xả khắp pháp giới.

Tích phước gieo duyên lợi nhân thiên.

Thiền định giới hạnh bình đẳng nhẫn.

Tàm quý cảm ơn đại nguyện tâm.

 

 

               Quý vị đóng góp bài vở ý kiến, xin gửi theo địa chỉ phapbao.org@gmail.com

           Kính chúc quý vị pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.

                                                                                                                Ban Biên Tập

 

 

 
Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chủ đề