• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Ngọc Hải

 

Pháp danh: Chơn Ngọc Hải.

Bút danh: Ngọc Hải.

Nơi ở: Hà nội.

Năm sinh: 1991.

Câu nói yêu thích: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

 
Ý kiến bạn đọc