Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Nghệ An: Chùa Chí Linh khai mở Khóa Tu 7 ngày

 

Nhằm tạo duyên lành cho các Phật tử được nâng cao trình độ trong sự học Phật và tu Phật, đồng thời cũng nhân ngày vía Phật Dược Sư, sáng 12/11/2014, tức ngày 20/09 nhuần, tại chùa Chí Linh (chùa Gám) xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An đã khai khóa tu cho gần 100 Phật tử về tham dự xuyên suốt trong 7 ngày.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tuệ Minh, phó trụ trì cùng chư tăng tại bổn tự. Thay mặt chư tăng, Đại đức Thích Tuệ Minh đã có những lời sách tấn tâm đạo các Phật tử đã sắp xếp được công việc nhà cửa để về chùa tập sống đời sống như người Xuất gia trong 7 ngày. Chính những tâm đạo cao lớn đó mà quý Thầy cảm thấy luôn có động lực mạnh mẽ để hoằng pháp không mỏi mệt.

Được biết, thời khóa biểu của khóa tu được bắt đầu từ 4g00 sáng đến 22g00 mỗi ngày, các Phật tử sẽ được trải nghiệm sự tu tập, học hỏi giáo pháp, tham vấn đạo lý, tụng kinh, tọa thiền, thiền hành, chánh niệm trong từng việc làm như lao động, ăn cơm, rửa bát…

Suốt trong các thời khóa, Đại đức Thích Tuệ Minh, Đại đức Thích Tuệ Quang, Đại đức Thích Tuệ Căn sẽ là những vị Thầy trực tiếp hướng đạo cho Phật tử.

Xin giới thiệu chùm ảnh:

 Chùa Chí Linh (Theo PTVN)

 
Ý kiến bạn đọc