Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Buddhist, Hin Hung,Ethics and Virtues Institute of Nepal

 

Buddhist, Hin Hung,Ethics and Virtues Institute of Nepal

Buddhist scholar and Director of the Centre of Buddhist Studies at the University of Hong Kong Venerable Hin Hung addresses during the opening ceremony of Ethics and Virtues Institute of Nepal, on August 12, 2016, in Kathmandu. Photo: Ethics and Virtues Institute of Nepal

 
Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chủ đề