Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm

 

Huệ Thanh

 
Ý kiến bạn đọc