Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Mỹ: Hội Thảo Phật Giáo Và Chủng Tộc Lần Thứ 3

 

PBO – Cộng đồng Phật giáo Harvard tại Viện Thần học Harvard sẽ tổ chức Hội thảo Phật giáo và Chủng tộc lần thứ ba của họ từ thứ sáu đến chủ nhật, ngày 3 – 5/3/2017.

Feb-17-B32

Hai hội thảo ở Cambridge, Massachusetts “đã được bắt đầu cách đây hai năm như một diễn đàn để nhấn mạnh các vấn đề xung quanh chủng tộc và phân biệt chủng tộc trong cộng đồng Phật giáo. Năm nay, các nhà hoạt động, lãnh đạo các tăng đoàn, thành viên các cộng đồng và nhiều sinh viên sẽ cùng nhau tham gia hội thảo để học hỏi lẫn nhau cũng như chia sẻ những kiến thức và đào tạo có định hướng công lý. Chúng tôi chào đón tất cả những ai mong muốn kết nối với các lãnh đạo và cộng đồng khác để cam quyết giải quyết chủ nghĩa phân biệt chủng tộc từ quan điểm Phật giáo”.

Các diễn giả của hội thảo gồm có hòa thượng Kyodo Williams, Lạt ma Rod Owens, Myokei Caine-Barrett, Charles Hallisey, Rebecca Li, Jan Willis, Melanie Cherng, Jasmine Syedullah, Betty Burke, Ericka Phillips và nhiều người khác.

Để biết thêm thông tin về hội thảo, xin truy cập link bên dưới:

http://www.buddhismandrace.org/

Dân Nguyễn

(Dịch từ Lion’s Roar)

 
Ý kiến bạn đọc