Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Mẹ từ bi – trình bày ca sỹ Quang Dũng

 

Nhạc: Chúc Linh; Lời: Hòa Thượng Thích Từ Giang

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chấp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu.
Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi giữa khôn lường.
Nương thuyền từ vượt qua, bến mê đến nơi bờ giác.

[ĐK:]

Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước cành dương xoá dịu lầm than.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui vứt sạch ưu phiền.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời.

Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.

Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian …

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 
Ý kiến bạn đọc