• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Lời vàng Phật dạy – Phẩm Già

 

 

>>>Lời vàng Phật dạy – Phẩm Đao Trượng

146

 

Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt.

Ở trong chỗ tối tăm bưng bít sao không tìm tới ánh quang minh?

147

Hãy ngắm cái thân trang sức này chỉ là đống xương lở lói, chồng chất tật bệnh mà

người ta tưởng là êm ái, cái thân ấy tuyệt đối không có gì trường tồn.

148

Cái hình hài suy già này là cái rừng già tập trung bệnh tật, dễ hư nát.

Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử.

150

Thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt,

để cất chứa sự già và sự chết, ngã mạn và dối gian

149

Trái hồ lô (trái bầu) về mùa thu thì khô rụng, thân này cũng vậy,

rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu lông hạc, rõ thật chẳng có gì vui.

151

Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân nàydù có trau tria

cũng phải già yếu. Chỉ trừ pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già mà cứ

di chuyển từ người lành này sang người lành khác.

152

Người ngu ít nghe, kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm.

153-154

Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà.

Đau khổ thay kiếp sống cứ tái diễn mãi! Hỡi kẻ làm nhà! Nay Ta gặp được ngươi rồi.

Ngươi không thể làm nhà nữa. Cột và đòn tay của ngươi đều gãy cả, nóc và xà nhà

của ngươiđã vụn tan rồi. Ta đã chứng đắc Niết-bàn, bao nhiêu dục ái đều dứt sạch.

155

Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành,

 thì khi già chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, không kiếm ra mồi, phải ủ rũ chết mòn.

156

Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành,

nên khi già nằm xuống, dáng ngươi như cây cung gãy, cứ buồn than về dĩ vãng.

 
Ý kiến bạn đọc