Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Lời Nguyện Đêm Nay – Hương Lan

 

Chúng con về đây quỳ dưới chân phật đài
Dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai
Thâm tâm bình yen bao phiền não dứt,
Tâm thành con luôn khác ghi
Theo bước cha lành tu hành.
Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu,
Quy y đạo mầu bồi đắp cho ngày sau.
Thân tâm bình yên bao phiền nảo dứt
Thấy lòng từ bi nở hoa đời con thơm ngát muôn lời ca.
Bên bóng cha hiền từ đây lòng con thấy ấm áp bao nhiêu tình thương,
Con quyết tu hành trọn đời nguyện theo chánh pháp
Sáng tâm con. với bao nguyện ước trong tiếng chuông êm đềm,
Đi theo cha hiền dìu bước con liên bên.
Bên cha hàng đêm vang lời xám hối
Muôn làm hoa sen thắm tươi
Đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi.

 
Ý kiến bạn đọc