Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Làm người như thế nào?

 

Thà chịu thiệt thòi chứ không lợi dụng người.
Thà chịu hy sinh chứ không cô phụ lòng người.
Không vì tiền bạc mà che mất lương tâm.
Không vì lợi lộc để lừa dối sự tín nhiệm của người khác.
Làm việc:

22449743_1474421082648841_1886060388602231026_n


Miệng lưỡi khéo léo hay vụng về, không quan trọng, chỉ cần tâm hồn hiền lương.
Sống một đời:
Khéo nói hay khéo làm, then chốt nhất vẫn là sống quang minh lỗi lạc!
Sống chân thật – Không ngụy trang, không phô diễn, không dối trá.
Sống thiện lương – khoan dung, tôn trọng, cảm thông.
Có thể đánh rơi tất cả, nhưng không để mất tấm lòng chân thành.
Có thể không có tất cả, nhưng phải có lương tâm.
Văn hay chữ tốt mà lòng không tốt thì hỏi có lợi ích gì?
Chỉ làm hại người hại mình.
Thật là mê mờ nên tạo ác nghiệp.
Đầu đội trời, chân đạp đất, không hổ với mình;
Quang minh lỗi lạc, không thẹn lòng với người khác.
Tự trọng mới nhận được tôn trọng. ,
Chơn thành mới cảm động được lòng người.
Dù là tình yêu hay tình bạn; sợ nhất là khi chúng ta thật lòng cho đi, nhưng chỉ nhận lại sự phụ bạc.
Bạn thành thật thì ai ai cũng muốn thân thiện.
Bạn thành khẩn thì ai ai cũng mong kết thâm giao.
Làm người, bạn sống có tình có nghĩa thì sẽ có được tất cả,
có được nhân tâm.

Quán Như Vạn Lợi dịch

 
Ý kiến bạn đọc