• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Video: Hương Sơn Ngày Về – Sáng tác: Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện

 

Sáng tác:  Cù Lệ Duyên – Diệu Thiện
Thể hiện: Trần Hồng Nhung

 
Ý kiến bạn đọc