• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Hình ảnh Đức Phật Đản Sanh PL.2558 (P1)

 

16

Phật Đản người ơi Phật Đản về
Cho lòng nhân loại bớt tái tê
Chiến tranh thù hận mau chấm dứt
Từ bi tỏa sáng khắp lối về.

40

Phật Đản về đây giữa quê hương
Cờ bay phất phới vạn nẻo đường
Thế giới ba ngàn đều rung chuyển
Thông điệp trao đời vạn niềm thương.

9

Thánh Mẫu Maya vẹn ước nguyền
Đức Phật ra đời đại nhân duyên
Chúng sanh đau khổ Ngài thị hiện
Từ Bi thông điệp mãi lưu truyền.

2

Từ Đâu Suất Bồ Tát giáng trần
Đem lại niềm vui vạn chúng sanh
Bảy bước sen vàng nâng gót ngọc
Vô Ưu tỏa ngát giữa vườn xanh.

4

Ngự Uyển hôm nay đẹp lạ thường
Vô Ưu nở rộ tỏa mùi thơm
Lâm Tỳ Ni Chư Thiên trỗi nhạc
Bồ Tát giáng trần ngát hoa hương

34

Mấy ngàn năm mới có một lần
Hân hoan chào đón Phật Đản sanh
Thế giới Đông, Tây đều hội ngộ
Việt Nam- Ấn Độ xích lại gần.

39

 Thơ: Thích Nữ Như Minh

 
Ý kiến bạn đọc