logo-phapbao.org

Không thể nào tìm thấy được hạnh phúc nếu chúng ta không nhìn vào hiện thực mà chỉ biết đuổi theo ảo giác. Hiện thực không tốt đẹp cũng chẳng xấu xa gì cả. Vạn vật là như thế, không thể nào đúng với ý mình mong muốn là phải như thế. Quán thấy và chấp nhận điều ấy chính là một trong những chiếc chìa khoá mang lại hạnh phúc. - Đức Đạt Lai Lạt Ma

Bài đã đăng:

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Hình ảnh: 10 lễ lịch sử Đức Phật

 

pb1

A Tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,
Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

2.2

Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,
Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

3.3

Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,
Cưỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

pb2

Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện,
Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

5.5

Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường,
Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

6.6

Nửa đêm vượt thành, xuất gia  tìm đạo,
Tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành.
Bổn Sư Thích  Ca Mâu Ni Phật.

7.7

Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân,
Thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8.8

Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp,
Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

9.9

Dưới cây Ta la, Niết bàn thị hiện,
Để lại Xá lợi, phước khắp trầm gian.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

10.10

Hiện tọa Đạo tràng, Ta Bà giáo chủ,
Đạo sư ba cõi, Từ phụ muôn loài.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Biên Tập Pháp Bảo thực hiện

 
Ý kiến bạn đọc