Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm 千手觀音Lady Buddha With Thousand Hands

 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

China Deaf Dancers 2009/9/5台北聽奧表演 中國聽障女孩的偉大演出 化不可能為可能(mission impossible) 耳聰目明的你我如沒什麼成就 怨不了天也尤不了人.

 

 
Ý kiến bạn đọc