Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Ghi Nhớ Ưu Điểm Người Khác Là Phúc Đức Của Chính Mình

 

phapbao-uudiem

Có thể chúng ta đều phạm một lỗi lầm chung là người khác đối với mình tốt mười điều

nhưng có một điều chưa tốt, thì mười điều tốt đó bị lãng quên.
Chúng ta ghi nhớ khuyết điểm và lỗi lầm của người khác thì càng lúc càng thấy họ xấu đi.
Người khác giống như một tấm gương phản chiếu, nếu chúng ta phùng mang trợn mắt với nó,

thì nó phản chiếu lại cũng như vậy.

Hai bên cùng nhau thấy cảnh tượng xấu hơn.
Người khác có chút khuyết điểm, thì trong mắt mình nó lại bị

phóng đại đến vôhạn như cây đinh trong con mắt, gai nằm trong gân thịt, nên phải nhổ bỏ thì mới cảm thấy vui mừng.

Ghi nhớ ưu điểm của người khác, khoan dung khuyết điểm của họ , sau thời gian dài thì trong mắt của chúng ta

mọi người đều tốt trong lòng của chúng ta chứa đựng sự tốt đẹp thì thế giới này mỹ lệ biết nhường nào.

Ghi nhớ ưu điểm của người khác, thì sẽ có nhiều bạn bè.
Ghi nhớ ưu điểm của người khác, nhìn họ mỗi lúc đẹp hơn, dung hòa hơn.
Ghi nhớ ưu điểm của người khác, thì gia đình nhất định hòa thuận hạnh phúc.
Ghi nhớ ưu điểm của người khác, sống với tấm lòng cảm ơn, thì cuộc sống vui tươi

gấp trăm vạn lần khi chỉ nhớ khuyết điểm của họ.
Như vậy làm sao ghi nhớ ưu điểm của người khác? 
Nên nghĩ rằng: ghi nhớ cái khuyết điểm của người khác chính

là lấy cái xấu của họ để trừng phạt chính mình,

làm cho cuộc sống của mình không hạnh phúc,

luôn bị chìm  đắm trong khổ đau.
Ghi nhớ ưu điểm của người khác, sống với cái tâm cảm ơn biết ơn,

thì bạn trở thành  người có hạnh phúc nhất trên thế giới này!

 

 

Vạn Lợi 

(Dịch từ qq.com)

 

 

 
Ý kiến bạn đọc