Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Đồng nguyện – Đồng hành

 

第三届世界佛教論壇暨佛頂骨舍利蒞港瞻禮祈福大會
2012年4月25日至30日在香港舉行
為恭迎這一佛教盛事,劉德華、關淑怡、張繼聰、胡渭康等香港娛樂圈中的佛教徒合力創作了一首名為《同願同行》的主題曲
Quan Thục Di, Trần Hi Nghi, Trương kế Thông.v.v
《同願同行》歌詞:Đồng nguyện đồng hành
法界有情 同體且共生

Hữu tình pháp giới đồng thể và đồng sinh
菩薩悲願慈心憫凡塵

Bồ tát bi nguyện từ tâm thương phàm trần
心佛眾生原不二

Tâm Phật chúng sinh vốn không hai
人間路上種善因

Trên con đường nhân gian gieo nhân lành
利己 利人 謙卑 慚愧 常感恩

(Lợi mình lợi người khiêm hạ sám hối thường cảm ơn
無私奉獻 敦倫盡分 和諧共處 尊重平等

Vô tư phụng hiến phục vụ hết lòng hòa thuận  cùng nhau tôn trọng bình đẳng
是非得失皆如夢 自淨其意得安穩

Đúng sai được mất đều như mộng  tự tịnh tâm mình được an ổn
唯願眾生同發菩提心 佛法不滅不生

Chỉ mong chúng sinh cùng phát tâm bồ đề  Phật pháp bất diệt bất sinh
慈航苦海作明燈 人我差別何須爭

Thuyền từ hải đăng trong biển khổ  anh tôi khác nhau tranh làm gì
願世界 共和平 祈一心 同向善

Nguyện thế giới cùng hòa bình  cầu một lòng cùng hướng thiện
願社會能和睦包容 齊建構 得繁榮

Nguyện xã hội đều hài hòa bao dung  cùng xây dựng được phồn vinh
願家庭得和樂 福慧同修眾和願同行

Nguyện gia đình được an lạc  cùng tu phước huệ đồng nguyện đồng hành)
南無圓覺佛陀耶

Nam mô Viên Giác Phật đà da.
南無正法達摩耶

Nam mô Chánh Pháp Đạt ma da.
南無清淨僧伽耶

Nam mô Thanh Tịnh Tăng già da.

 

 

“Tóng yuàn tóngxíng”

Fǎjiè yǒuqíng tóng tǐ qiě gòngshēng

Púsà bēiyuàn cí xīn mǐn fánchén

Xīn fú zhòngshēng yuán bù èr

Rénjiān lùshàng zhǒng shàn yīn

Lìjǐ lì rén qiānbēi cánkuì cháng gǎn’ēn

 

Wúsī fèngxiàn dūn lún jǐn fēn

Héxié gòngchǔ zūnzhòng píngděng

Shìfēi de shī jiē rú mèng zìjìng qí yì de ānwěn

Wéi yuàn zhòngshēng tóng fā pútíxīn fófǎ bùmiè bù shēng

 

Cí háng kǔhǎi zuò míngdēng rén wǒ chābié héxū zhēng

Yuàn shìjiè gòng hépíng qí yīxīn tóng xiàng shàn

Yuàn shèhuì néng hémù bāoróng qí jiàngòu de fánróng

Yuàn jiātíng de hélè fú huì tóng xiū zhòng hé yuàn tóngxíng

 

Námó yuán jué fótuó yé

Námó zhèngfǎ dá móyé

Námó qīngjìng sēng jiāyé

 
Ý kiến bạn đọc