• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Đời tôi là Ni cô – Ca sĩ Hạ Vy – Thơ Mặc Giang, Nhạc Trần Thanh Tịnh

 

Đời tôi là Ni Cô

Đầu xanh tự bỏ bao giờ

Không còn tóc bay bụi gió

Nên sống đời đẹp như mơ

*

Đời tôi là Ni Cô

Tương chao dưa muối thanh bần

Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ

Hương thơm ngào ngạt tương lân

*

Trên tôn thờ Đức Phật

Dưới từ ái vị tha

Cho là cho tất cả

Nên có, có hằng sa

*

Muốn sạch gốc Ta Bà

Sạch phiền não, trần sa

Nên con Sãi ở chùa

Thời thời quét lá đa

*

Lìa thường tình nhi nữ

Học thánh đức Như Lai

Pháp thân là tự tánh

Biển tuệ tự nhiên khai

*

Đời tôi là Ni Cô

Tấm thân khoác áo nâu sồng

Hạnh nguyền gương soi sáng tỏ

Nên nhìn pháp giới trống không

*

Đời tôi là Ni Cô

Nhìn trông Mê-Giác hai bờ

Thong dong du thuyền Bát Nhã

Nên sống đời đẹp như mơ.

 
Ý kiến bạn đọc